Die Wet van Abraham

YHWH het aan Noag en sy kinders sekere opdragte gegee. Omdat alle mense van Noag en sy seuns afstam, was hierdie opdragte geldig vir die hele mensdom. Genesis 9:1-7 gee die besonderhede: En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere sal Ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder; wemel op die aarde en vermeerder daarop.

Volgens die leerstellings van Judaïsme (in die Talmoed), het YHWH die Sewe Wette van Noag aan die mensdom gegee. Volgens die Rabbyne is dit die volgende: (1) Verbod op afgodery, (2) verbod om God se Naam te minag, (3) verbod op moord, (4) verbod op onsedelikheid, (5) verbod op diefstal, (6) verbod op die eet van ‘n lewendige dier se vleis, (7) verpligting om ‘n regstelsel in te stel. Volgens die Rabbyne is enige nie-Jood wat hierdie wette onderhou ‘n “regverdige heiden” en verseker van ‘n plek in die wêreld wat kom.

YHWH het geen ander wette aan mense gegee voor Moses nie. Dus van Noag tot Moses het slegs die Wet van Noag gegeld. Dit het ook vir Abraham, Isak en Jakob gegeld. Moses se wette het eers 430 jaar ná Abraham gekom.

Galasiërs 3:6 verduidelik dit so: Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Galasiërs 3:11-14 sê verder: En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang— sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. 

Abraham is dus nie geregverdig omdat hy die Wet van Noag nagekom het nie, hy is geregverdig omdat hy YHWH geglo en vertrou het. Judaïsme is dus verkeerd. Dit was dan ook waar van Isak en Jakob. Wat van Abraham se ander nageslag? Ismael en sy nageslag, die kinders wat Abraham by Ketura gehad het, sy kleinseun Esau. Abraham het sekerlik almal grootgemaak om YHWH te glo en te vertrou. Is dit dus geldig om te sê dat ook hulle geregverdig sou wees indien hulle YHWH geglo en vertrou het?

Wat dan van Noag se ander nageslag? Noag het sekerlik hulle ook geleer van YHWH. Sou hulle ook regverdig verklaar kon word as hulle YHWH geglo en vertrou het? Net soos Abraham. Ons weet natuurlik nie of daar sulke persone was nie, want die geskiedenis praat nie van hulle nie. Nogtans was dit, selfs al is dit teoreties, moontlik gewees. Soos met Job.

Die ware “regverdige heidene” is dus nie die wetsonderhouders nie, dit is die wat YHWH vertrou. Soos Abraham en Isak en Jakob gedoen het. Moses seker ook?

Natuurlik sou ons verwag dat almal wat “regverdige heidene” is, nie misdadigers was nie. Hulle sou seker nie gesteel en gemoor het nie. Hulle sou ook nie afgode gedien het nie. Hoe kan jy YHWH vertrou en ook ‘n afgod dien? Omdat hulle YHWH geglo en vertrou het, sou hulle Hom gerespekteer het. Waarvoor was Noag se wet dan nodig? Vir die wat nie “regverdige heidene” was nie?

Die Wet van Abraham was om YHWH te glo en vertrou. Niks meer en niks minder nie.

 

 

 

Save

Save

Save

Versprei asseblief

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui