Die Erfsonde en die Wet van Moses

Illustrasie: https://www.beeldendegedichten.nl/christelijke-gedichten-1/het-begon-zo-mooi

Dit is merkwaardig dat daar baie Christene is wat nie verstaan wat sonde is nie.

Die woord “sonde” is ʼn ou Germaanse woord wat morele oortreding, onheil, vyandskap, skuld, of misdaad beteken. Die woord in die oorspronklike taal van die Heilige Skrif beteken om die doel te mis of om te misluk. Die betekenis van “sonde” in Afrikaans en Hebreeus verskil van mekaar.

Daar is ʼn verskil tussen oortreding en mislukking. Yeshua (Jesus) die Gesalfde het in Mark 7:18-23: sonde soos volg verduidelik: en Hy sê vir hulle: “Is julle net so sonder begrip. Weet julle nie dat niks, wat van buite af in die mens ingaan, hom onrein kan maak nie omdat dit nie ingaan in sy verstand nie, maar in die maag, wat alle kos reinig, en uitgewerp word? Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein, want uit die binneste, uit die verstand, wil en emosie van die mens, kom die bose gedagtes: egbreuk, seksuele immoraliteit, diefstal, moord, gierigheid, boosheid, misleiding, onbeheerbaarheid, ’n bose oog (suinigheid), lastering, trots en doellose dinge. Al hierdie booshede kom uit die binneste en maak die mens onrein.” (PWL-vertaling). Die woorde: “uit die verstand, wil en emosie van die mens” verwys na die siel van die mens.

Daar is mense wat die onderhouding van die Wet van Moses beskou as die oplossing van die sondeprobleem. Hulle is van mening dat indien iemand die Wet (veral die Tien Gebooie) nakom, dan sondig hy nie.

Sonde het nie ontstaan toe die Wet aan Moses gegee is nie, dit het toe reeds bestaan.  Sonde, ook genoem die Erfsonde, het ontstaan toe Adam en Eva ongehoorsaam was aan hulle Skepper. Gen. 2:16-17: יהוה-God het die mens beveel en gesê: “Van al die bome van die tuin mag jy as kos eet, maar van die ‘Boom van die Kennis van Goedheid en Boosheid’, daarvan mag jy nie eet nie, want op die dag as jy daarvan eet, sal jy die dood sterf.” (PWL)

Die sondeval het beteken dat God se doel met die mens misluk het. Daar het ʼn verwydering tussen God en mens ingetree. Die gevalle mensdom het vir God geen waarde meer gehad nie.

Onmiddelik na die sondeval is die eerste belofte van ʼn Verlosser gemaak: Gen3:14-15: Toe sê יהוה-God aan die slang: “Omdat jy dit gedoen het, is jy meer as al die vee en al die diere van die veld vervloek. Jy moet op jou maag seil en jy moet stof eet al die dae van jou lewe. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar Saad. Hy sal jou kop vertrap en jy sal Sy hakskeen byt.” (PWL). (Die Saad van die vrou verwys na die Verlosser wat sou kom.)

Sonde het ontstaan deur Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Hulle was nou gevalle mense en hulle nakomelinge het hulle gevalle toestand geërf. Alle mense is dus van geboorte af sondaars en sal dit bly, tensy daar ʼn uitweg gekry kan word.  Die uitweg het gekom in Yeshua die Gesalfde.

Tussen die Sondeval en Moses, was alle mense sondaars, maar het nie die Wet van Moses gehad nie. Hulle sondes was so erg  dat God hulle met die Vloed afgevee het van die aarde af.

Die Wet van Moses was slegs gegee aan die volk Israel. Hulle moes nie sendingwerk doen om die res van die mensdom te bekeer tot God nie. Ook nie om hulle te red uit hulle sondige toestand nie. Israel het self klaaglik misluk om die Wet te onderhou en na te kom. Selfs die enkelinge wat wel die Wet onderhou het, is nie op grond daarvan uit hulle gevalle toestand gered nie. Om uit die gevalle toestand te ontsnap, moes mense weer gebore word – hierdie keer as mense wat deur Yeshua vrygekoop is.

Sonde is iets anders as die Wet van Moses.

Slegs Yeshua kan die mens uit sy gevalle toestand red. Hy het Homself opgeoffer daarvoor. Hy het ons mislukking op Hom geneem. Met Sy dood het Hy die skuld van die gevalle mensdom betaal sodat ons verhouding met ons Skepper herstel kon word. Dit is nie al wat Yeshua gedoen het nie. Hy het uit die dood opgestaan sodat mense wat die vergifnis ontvang het, ook uit die dood kan opstaan en ʼn nuwe lewe kan ontvang. Ons het verder die vooruitsig op die verheerliking saam met Hom ontvang. Daar is net een voorwaarde: ons moet Yeshua vertrou.  Ons hoef net op Hom staat te maak. Hierdie vertroue is nie so maklik as wat dit klink nie, dit is moeiliker as om die Wet van Moses te onderhou.

Die Wet van Moses handel oor sake wat op die volk Israel betrekking het, as hulle dit nakom sou hulle die beloofde land kry. Dit handel ook oor individue se doen en late, wat reg en wat verkeerd is. Dit wys uit wat ʼn individu se persoonlike sondes is. Dit wat hy moet doen en dit wat hy nie mag doen nie. Sy oortredings is dit wat voortspruit uit sy gevalle natuur en hy moes in sy eie krag daaroor heers.

Na die koms van Yeshua het dit verander. Mense wat op Yeshua vertrou, ontvang die Helper, die Heilige Gees. Met die krag van die Heilige Gees is dit moontlik dat hulle die persoonlike sondes kan oorwin en die vrugte van die Gees kan dra.

Gal 5:16-26: Ek sê: “Leef deur die Gees, dan sal julle nooit deur die begeertes van die menslike natuur gevang word nie,  want die menslike natuur begeer die teenoorgestelde as die Gees en die Gees die teenoorgestelde as die menslike natuur. Hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil doen nie, maar as julle deur die Gees gelei word, is julle nie onder die wet nie, maar julle ken die dade van die menslike natuur; dit is: seksuele oortredings, onreinheid, wellustigheid, aanbidding van afgode, towery, vyandskap, tweedrag, jaloesie, woede, hardkoppigheid, misleiding, valse leringe, afguns, moord, dronkenskap, orgies en soortgelyke dinge en dat die wat hierdie dinge doen, soos ek vroeër gesê het en nou weer sê, nie die Koninkryk van God sal erf nie.” Die vrugte van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, sagte omgee, goedheid, vertroue, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is geen wet in plek nie, maar dié wat aan Die Gesalfde Een behoort, het die menslike natuur met al sy passies en begeertes gekruisig. Ons moet daarom in die Gees leef en aan die Gees oorgee en laat ons nie sonder lof en eer wees nie; mekaar slegmaak en jaloers wees op mekaar nie. (PWL). Let daarop dat gevallenheid en sonde nie welkom is in God se Koninkryk nie.

Daar was nog altyd mense in die Christendom wat terugdeins van die gedagte dat die verlossing deur Yeshua gratis en verniet is vir die wat op Hom vertrou. Hulle redeneer dat so ‘n groot geskenk soos vergifnis deur ‘n heilige God ‘n vorm van betaling van ons vereis, dat Hy van ons verwag om genade op een of ander manier te verdien. Vertroue alleen is nie genoeg nie, die mens moet iets doen. In die tyd van die Apostels was sulke mense Judaïseerders genoem. Die woord “Judaïseerder” beteken “om volgens Joodse gebruike te leef”.

Gal 2:15-21: Ons wat van nature Jode en nie sondaars vanuit die ander nasies is nie, weet dat die mens nie onskuldig verklaar word vanuit die doen van die geskrewe wet nie, maar deur vertroue in Yeshua, Die Gesalfde Een. Ons het ook in Die Gesalfde Een, Yeshua, vertrou sodat ons onskuldig verklaar kon word vanuit vertroue in Die Gesalfde Een en nie vanuit die doen van die geskrewe wet nie omdat deur die doen van die geskrewe wet geen mens onskuldig verklaar sal word nie,” maar as ons, wat begeer om in eenheid met Die Gesalfde Een onskuldig verklaar te word, self ook gevind word om sondaars te wees, is Die Gesalfde Een dan ’n bedienaar van die sonde? ’n Verwerplike gedagte! Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan wys ek aan myself dat ek die opdragte oortree, want ek is deur die geskrewe wet dood sodat ek vir God kan leef. Ek is saam met Die Gesalfde Een gekruisig en van toe af aan is dit nie meer ék wat self leef nie, maar Die Gesalfde Een leef in my. Die lewe wat ek nou in die menslike natuur leef, leef ek in die natuur van die Seun van God, wat my liefgehad het en Sy lewe vir my gegee het. Ek verwerp nie die onverdiende guns van God nie, want as daar onpartydige opregtheid deur die geskrewe wet gekom het, dan het Die Gesalfde Een sonder rede gesterf. (PWL).

Die Erfsonde het die innerlike mens verrot en veroorsaak dat niemand God kon behaag nie. Dit is die Erfsonde wat aangespreek moes word. Dit is gedoen deur Yeshua.

Versprei asseblief

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui