Hardnekkig Afrikaans

ʼn Afrikaanssprekende student het my ingelig dat Afrikaans nie ʼn wetenskaplike taal is nie, dat al hulle voorgeskrewe werke in Engels is en dat Engels ʼn wêreldtaal is. Gevolglik is dit sy geleerde opinie dat Afrikaans belangrik is by die huis en tussen vriende, maar niks meer nie.

Wat natuurlik snert is.

Nou kan ons ʼn ellelange repliek lewer vanuit die Afrikaanse taalgeskiedenis. Ons kan praat van die verdrukking van ons taal onder Britse koloniale heerskappy. Die bordjie om die nek met “donkie” daarop. Ons kan praat van die weerstand, ondermeer deur die kerke, teen die vervanging van Nederlands met Afrikaans. Dan was daar die politieke taalstryd om Afrikaans as amptelike taal erken te kry. Daarna moes ons woordeskat uitgebrei word om alles wat in Engels en Nederlands gesê kan word, ook in Afrikaans te kan sê. Die skepping van vakwoordeboeke kan genoem word.

Nie baie lank gelede nie, was Afrikaans op gelyke voet met Engels en Nederlands. Dit was nie sommer maar net nie, dit was die resultaat van moeite doen om jou eie te ontwikkel en te gebruik. Dit het opoffering en stryd geverg, maar die oorwinning was behaal. Is dit alles van waarde of het ons ons tyd gemors?

Ons het ons taal geërf by ons voorgeslagte. Is dit ʼn geval van erfgoed is swerfgoed? Die taal baanbrekers het nie soveel tyd en energie spandeer uitsluitlik vir hulleself nie, hulle het dit ook gedoen vir ons. Sodat ons in gemak ons eie taal kan gebruik in die moderne lewe. Ons moet net hulle werk in stand hou en daarop uitbrei. Dit is nie net goed soos infrastruktuur wat in stand gehou moet word nie, geestelike goed soos taal moet ook in stand gehou word. Daar rus ʼn verantwoordelikheid op ons.

Taal gaan nie net oor prosa en poësie nie, dit gaan ook oor motorkarre, masjinerie, gereedskap, fisika, wiskunde en ekonomie.

Ons taal gaan net bly voortbestaan as ons dit gebruik. As ons die Afrikaanse terme gebruik as ons ons motorvoertuig diens en herstel. Wanneer ons rekenaars se sagteware in Afrikaans is. Wanneer ons kinders Google Translate moet gebruik om uit te vind wat die Engelse voorgeskrewe boek nou eintlik sê. Ons het ʼn ten volle ontwikkelde taal, ons moet dit net gebruik. Dis al.

Ons moet net ʼn bietjie moeite doen. Is dit te veel gevra?

Wat ons met ons taal (en kultuur) doen, sê baie van onsself. Is ons mense wat in stand hou en ontwikkel, of is ons te gemaksugtig en sal alles prysgee omdat dit te veel moeite is? Dit weer sê iets van ons karakter, wat se soort mense ons eintlik is.

Is ons lojaal aan dit wat ons eie is? Of is ons Joiners en Hensoppers?

SPESIALE AANBIEDING OP E-BOEKE

Bestel enige van my e-boeke by buitepos@minderheidsverslag.co.za en kry dit gratis. Meld asb of dit in EPUB of PDF formaat moet wees